Registrácia
Menu

Fist Strong 10 ml

poppers

Kód: 160449

Obsahuje pentylnitrit (CAS 110-46-3). Nový nepriepustný a vzduchotesný bezpečnostný uzáver, ktorý predlžuje dobu skladovania. Obsah 10 ml. Podrobný popis

Nezabudnite, k produktu budete potrebovať

11,60 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR
 • Diskrétny
  nákup

 • 10 000+ hračiek
  skladom

 • Doprava zadarmo
  od 39 €

 • Garancia
  spokojnosti

Zákazníci s týmto produktom kupujú

Fist Strong 10 ml

Fist Strong 10 ml

poppers

11,60 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR

Popis

Poppers Fist Strong 10 ml. Nitritový čistič. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

Nebezpečenstvo

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H300 Smrteľný po požití.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte lekára.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P403+235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Recenzie

Pre tento produkt zatiaľ zbierame zákaznícke recenzie, ktoré tu už čoskoro uvidíte…

Parametre

Obsah (ml) 10
Originálny názov Fist Strong 10 ml
Štítky fisting
Hmotnosť (g) 36
Sexshop 51 chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 650 822 265 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat